Hợp tác Cộng đồng

Hợp tác Cộng đồng

Mundipharma cam kết đóng góp cho cộng đồng nhằm nâng cao đời sống của bệnh nhân.

Để thực hiện được điều này, chúng tôi hợp tác với các tổ chức nhóm bệnh nhân và các tổ chức khác để mang đến sự hỗ trợ bền vững, hình thành ý thức và mang lại những lợi ích có ý nghĩa cho đời sống của bệnh nhân.

Tìm hiểu những hoạt động của chúng tôi trong cuộc chiến chống Ebola