Background Image

CƠ HỘI HỢP TÁC

Cộng tác vì mục tiêu lớn hơn.

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG

Mundipharma chủ động đánh giá cơ hội để bổ sung cho danh mục sản phẩm của mình các loại dược phẩm kê đơn, không kê đơn và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng khác. Hoạt động của mạng lưới các văn phòng công ty giúp chúng tôi hỗ trợ toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm từ giai đoạn phát minh đến giới thiệu sản phẩm và thương mại hóa.

Chúng tôi luôn quan tâm đến cơ hội hợp tác sáng tạo và đổi mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực điều trị hiện tại của chúng tôi:

●    Thuốc điều trị đau
●    Sản phẩm chăm sóc sức khỏe tiêu dùng (đặc biệt là dược phẩm sát khuẩn, chăm sóc vết thương, vệ sinh miệng – họng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ)

Là một trong những công ty dược phẩm phát triển nhanh nhất trên thế giới, chúng tôi đã thiết lập địa bàn kinh doanh khắp sáu châu lục, Nghiên cứu và Phat triển tân tiến, và 9 cơ sở sản xuất trên toàn thế giới.

Background Image

Cho dù bạn là một nhà khoa học nghiên cứu làm việc trên lĩnh vực sáng tạo khái niệm, công ty công nghệ sinh học / dược phẩm/ khởi nghiệp tìm kiếm các đối tác để mở rộng phát triển hoặc thiết lập địa bàn hoạt động, hoặc là một nhà cung cấp có thể cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ có tiềm năng mang lại lợi ích cho các công ty của chúng tôi, chúng ta có thể tìm ra các giải pháp sáng tạo tiềm năng để cộng tác với nhau.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cơ hội hợp tác.

↓