THÔNG ĐIỆP CỦA Giám Đốc Điều Hành

Chào mừng đến Mundipharma.

Ngay từ khi mới khởi nghiệp, chúng tôi đã dành tất cả vì con người, vì bệnh nhân.

Lịch sử của Mundipharma, trải dài hơn sáu thập kỷ, là câu chuyện kết hợp phương pháp tiếp cận nhìn xa trông rộng và tinh thần tiên phong, một câu chuyện mà hay nhất là nghe theo lời kể của bệnh nhân, của nhân viên Mundipharma và của cộng đồng nơi chúng tôi phục vụ. Sự tận tâm của chúng tôi khi đặt bệnh nhân làm trung tâm trong mọi quyết định kinh doanh đã đảm bảo cho sự phát triển không ngừng của công ty, và quan trọng hơn là cải thiện chất lượng cuộc sống của những con người cần đến các dược phẩm của chúng tôi nhất.

Nền tảng đó đã không chỉ mang lại thành quả đáng kể, mà còn phản ánh năng lực biến tinh thần khởi nghiệp và đổi mới của chúng tôi thành thành công.

Chúng tôi đang tập trung vào việc chuyển hoạt động kinh doanh của Mundipharma sang các thị trường mới nổi quan trọng – bởi ưu thế từ vị trí dẫn đầu trên toàn cầu của mình về điều trị đau và bằng tinh thần cùng đổi mới, gia tăng sự hiện diện của mình trong các lĩnh vực chuyên khoa Sát khuẩn, Hô hấp, Ung thư, Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng và các chuyên khoa khác.

Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi trong quan hệ đối tác đã mang lại cho chúng tôi cơ hội tạo dựng vững mạnh ở các thị trường dược phẩm của thế giới. Ngày nay chúng tôi là một công ty sáng tạo, có hàng ngàn nhân viên trên khắp các thị trường mới nổi phục vụ hơn bốn tỉ bệnh nhân và một mạng lưới phân phối phủ khắp sáu châu lục. Và đây chỉ mới là khởi đầu câu chuyện của chúng tôi trong khu vực này.

Trong khi không ngừng lớn mạnh và phát triển hoạt động kinh doanh của mình đến khắp mọi nơi trên thế giới, chúng tôi cũng nhận ra rằng chính nhờ yếu tố con người, sự đổi mới và các giá trị cốt lõi của công ty giúp chúng tôi làm được những việc chúng tôi cần làm. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có một mục đích cao hơn – đặc biệt là khi sự nghiệp chúng tôi đang theo đuổi có thể cải thiện chất lượng cuộc sống con người ở khắp mọi nơi. Trên góc độ cá nhân, tôi vô cùng tự hào khi có cơ hội lãnh đạo công ty, duy trì mục tiêu và các giá trị cốt lõi của công ty.

Mundipharma sẽ không bao giờ đánh mất di sản và lịch sử của mình – và vì lý do đó, chúng tôi tự tin về tương lai, tích cực theo đuổi các phương pháp điều trị mới đầy sáng tạo và cơ hội mới để Mang lại Nhiều hơn cho Cuộc sống.

Raman Singh
Giám Đốc Điều Hành
Mundipharma