Background Image

DANH MỤC SẢN PHẨM HIỆN TẠI VÀ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Các giải pháp đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân

Liên hệ với chúng tôi

SẢN PHẨM

 • ĐIỀU TRỊ ĐAU
  Tên thuốcTên hoạt chất
  OxyContin®Oxycodone (viên nén giải phóng kéo dài)
  Norspan®Buprenorphine (miếng dán thấm qua da)
  Lignopad®Lidocaine (miếng dán)
 • SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG
  TradeGeneric Name
  BETADINE®Povidone iodine (các dạng bào chế khác nhau)
  BETAPLASTTM B, N, F, S và HBăng vết thương tiên tiến polyurethane (B,N,F,S)
  Băng vết thương hydrocolloid (H)

 

® : OxyContin, Norspan, Lignopad, và BETADINE là các Nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ.
TM: BETAPLAST là Thương hiệu.

ĐIỀU TRỊ ĐAU

Điều trị đau là lĩnh vực chuyên môn lớn nhất của chúng tôi cho đến nay. Trong hơn 60 năm qua, Mundipharma đã giới thiệu một số sản phẩm giảm đau làm thay đổi cách thức điều trị đau, mang đến cho bệnh nhân các loại thuốc giảm đau dùng đường uống, đường dán thấm qua da và đường tiêm đáp ứng nhu cầu điều trị.

DÒNG SẢN PHẨM NÀY BAO GỒM:

OxyContin® viên nén dạng bào chế giải phóng kéo dài chứa oxycodone.

Norspan®  miếng dán thấm qua da cung cấp một liều buprenorphine liên tục trong bảy ngày.

Lignopad® miếng dán chứa 5% lidocaine..

®: OxyContin, Norspan và Lignopad là các Nhãn hiệu đã được dăng ký bảo hộ.

Painfocus

Tìm hiểu thêm về đau và thuốc điều trị đau tại

Mục dành Nhân viên Y tếMục dành cho Công chúng & Bệnh nhân>

 

SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHỎE

BETADINE® (Povidone Iodine), – dòng sản phẩm sát khuẩn bảo vệ chống nhiễm trùng.
DÒNG SẢN PHẨM NÀY BAO GỒM:

 • Nhóm sản phẩm BETADINE® Chăm sóc Vết thương:
 • BETADINE® Antiseptic Solution
 • BETADINE® Ointment
 • BETADINE® Cream
 • BETADINE® Dry Powder Spray
 • Nhóm sản phẩm BETADINE® Chăm sóc Miệng và Họng
 • BETADINE® Gargle and Mouth Wash
 • Nhóm sản phẩm BETADINE® Chăm sóc Phụ khoa
 • BETADINE® Vaginal Gel
 • BETADINE® Vaginal Douche.

Nhóm sản phẩm Băng vết thương Tiên tiến
BETAPLASTTM– Băng vết thương tiên tiến
BETAPLASTTM B, N, F, S và H

®: BETADINE là Nhãn hiệu đã được dăng ký bảo hộ.
TM: BETAPLAST là Thương hiệu.

 

↓